Roku 1335 bol hrad Vyšehrad, vtedajšie sídlo kráľov Uhorska, dejiskom stretnutia poľského, českého a uhorského kráľa. Jeho účastníci sa dohodli, že budú úzko spolupracovať na poli politiky a obchodu, čím svojich podstatne neskorších nástupcov inšpirovali na odštartovanie úspešnej stredoeurópskej iniciatívy.

Názvom Vyšehradská štvorka sa neoficiálne označujú štyri stredoeurópske postkomunistické krajiny Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika.

Týchto dňoch sa maďarské, poľské, české a slovenské hudobné kluby a skupiny usilujú o užšiu vzájomnú spoluprácu, ako aj o spoluprácu so zámorskými a západoeurópskymi profesionálnymi organizáciami a interpretmi. Hlavným cieľom Jazzového festivalu V4 je priblížiť najvýznamnejšie džezové produkcie regionálnemu publiku a prispieť k ich vzájomnému spoznaniu. V predchádzajúcich rokoch v rámci dvojdňových hudobných festivalov úspešne vystúpili dve a dve hudobné skupiny za každú členskú krajinu.