V roce 1335 byl hrad Visegrád, tehdejší sídlo maďarských králů, dějištěm jednání mezi polským, českým a maďarským králem. Panovníci se zde dohodli na těsné spolupráci v politických a obchodních otázkách, čímž o mnoho generací později inspirovali k založení další úspěšné středoevropské iniciativy.
Visegrádská čtyřka (V4) je neoficiálním označením čtyř postkomunistických zemí ve střední Evropě – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Maďarské, polské, české a slovenské hudební kluby a kapely mají v současné době užší pracovní vztahy s profesními organizacemi a umělci ze zámoří a západní Evropy než mezi sebou. Hlavním cílem. V4 Jazz Festu je přiblížit vynikající jazzovou produkci a formace publiku ve visegradském regionu – a v neposlední řadě i k sobě navzájem. V minulých ročnících dvoudenního festivalu s velkým úspěchem vystoupily z každé země V4 dvě kapely.